EWA SZWAŁKIEWICZ - WAROWICKA


DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH

SPECJALISTA PEDIATRII, NEONATOLOGII, MEDYCYNY PŁODOWEJ


> Certyfikat FMF 6664

> Certyfikat umiejętności w zakresie echokardiografii i kardiologii prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 2000 r. i 2012 r.

> Świadectwo Umiejętności w zakresie diagnostyki i ultrasonograficznej i terapii płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 1999 r.

> Staże szkoleniowe w zakresie diagnostyki prenatalnej
Thomas Jefferson University, Jefferson Medical College Philadelphia | Filadelfia, 1996 r.
dr. Laurent Fermont echokardiografia płodowa | Paryż, 1999-2001 r.

> Specjalizacja z zakresu Medycyny Płodu Universite Rene Descartes | Paryż, 2002-2003 r.

TOMASZ HOPPE


SPECJALISTA II STOPNIA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA


> Certyfikat FMF 66643

> Świadectwo Umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej i terapii płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 1999 r.

> Staże szkoleniowe w zakresie diagnostyki prenatalnej dr. R.Chaoui, Klinika Charite | Berlin, 2003 r.