KONSULTACJA LEKARSKA

NA CZYM POLEGA KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA?
Podstawowa konsultacja obejmuje 3 etapy:
1. Wywiad lekarski
2. Badanie ginekologiczne
3. USG
4. Zalecenia

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Pacjentce są dodatkowo wypisywane leki, wystawiane jest zwolnienie lekarskie, planowane są następne wizyty kontrolne oraz dobierana jest antykoncepcja.

JAKIE SĄ DODATKOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE?
Cytologia - badanie służące profilaktyce oraz wykrywaniu stanów przednowotworowych (pewność ok. 75%).

Testy HPV + cytologia płynna- badanie służy wykrywaniu obecności wirusów brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy (pewność do 99%).